′עירום / אשה עומדת′. תירוש – בית מכירות פומביות, הרצליה פיתוח. 2008